من با تو میمونم قدرتو میدونم

شاید سهم هم نشویم شاید"قسمت"کارِ خودش را بکند "دل"بدهیم "تن"ندهد من اما کاری با این حرف ها ندارم جانا! من جز یک "تو" نه چیزی میشنوم نه میبینم و نه میدانم قسمت چیست...! میخواهم سخت در آغوشت جان بدهم؛ یادم برود سهم هم نیستیم خدارا چه دیده ای! شاید قسمت دلش به حالمان سوخت... ما هم"قسمت"هم شدیم! :)

عکس نوشته من با تو خوبم

من نمیتونم به دوست داشتن وادارت کنم..... یعنی هیچ کس نمیتونه. اما اگه یه کار از من برنیاد اینه که دیگه دوستت نداشته باشم. حتی اگه برم. حتی اگه برم. حتی اگه گورم رو گم کنم. کاش نگفته بودم دوستت دارم.. اما نه، کاش بیشتر گفته بودم. حالا میگم. دوستت دارم. دوستت دارم. صدبار. هزار بار. میدونم با هر بار گفتنش انگار آتیش میریزه تو سینَم اما باز میخوام بگم. میخوام قبل از رفتن یه بار دیگه دست­هات رو بگیرم. فقط یه بار..