متن آرزوی خوشبختی برای دوست
کودکی از خدا پرسید خوشبختی را کجا میتوان یافت خدا گفت ان را در خواسته هایت جستجو کن و از من بخواه تا به تو بدهم با خود فکر کرد و فکر کرد گفت اگر خانه ای بزرگ داشتم بی گمان خوشبخت بودم خداوند به او دادگفت اگر پول فراوان داشتم یقینا خوشبخت ترین مردم بودم خداوند به او داد اگر ….. اگر ……. و اگر……..اینک همه چیز داشت اما هنوز خوشبخت نبود از خدا پرسید حالا همه چیز دارم اما باز هم خوشبختی را نیافتم خداوند گفت باز هم بخواه گفت چه بخواهم هر انچه را که هست دارم گفت بخواه که دوست بداری بخواه که دیگران را کمک کنی بخواه که هر چه را داری با مردم قسمت کنی و او دوست داشت و کمک کرد و در کمال تعجب دید لبخندی را که بر لبها می نشیند و نگاه های سرشار از سپاس به او لذت می بخشد رو به آسمان کرد و گفت خدایا خوشبختی اینجاست در نگاه و لبخند دیگران
 خوشبختی
خوشبخت کسی است که راه قدر دانی خدمت دیگران را بلد است و شادی دیگران رابه قدر شادی خود حس میکند.
متن زیبا برای خوشبختی دوست
به عقب نگاه نکنید ممکن است خوشبختی را که رو به سوی شما دارد از دست بدهید
متن خوشبختیت آرزومه
 خوشبخت کسی است که راه قدر دانی از خدمت دیگران را بلد است و شادی دیگران را به قدر شادی خود حس میکند
عکس خوشبختی عاشقانه
خوشبخت کسی است که دم را غنیمت می شمارد و به خود میگوید من امروز خوشم تا فردا چه پیش اید
عکس از خوشبختی یعنی
  این قانون طبیعت است که هیچ کس به تنهایی نمی تواند خوشبخت باشد بلکه خوشبختی و سعادت را باید در سعادت و خوشبختی دیگران جستجو کرد
عکس های کارتونی خوشبختی یعنی
 
عکس نوشته های خوشبختی یعنی
 
دانلود عکس خوشبختی یعنی
 
عکس با موضوع خوشبختی
 
عکس در مورد خوشبختی
 
عکسهای خوشبختی
 
عکس خوشبختی عاشقانه
 
عکس مذهبی از خوشبختی
 
 خوشبختی مذهبی
 
 
تهیه و تنظیم : تیک سان