عکس و تصویر هرگاه زنی را خسته و نالان و خمیده از کارمنزل دیدید؛ فقط یک جمله بگویید ...
 

هرگاه زنی را خسته و نالان و خمیده از کارمنزل دیدید؛ فقط یک جمله بگویید و در قدرت خداوند تأمل کنید.

"نمیای بریم بازار"

✨ یُحی العِظامَ وهی رمیمٌ

خداوند استخوانهای پوسیده رازنده میکنید😂 😂 😂
😂 😂 😂
البته من تا یه ماه بعد از خونه تکونی هر چی میخوام باید از مامانم بپرسم
وقتی همه چی میره سر جاش تمام زندگی من خراب میشه

عکس و تصویر #طنز
 
 
عکس و تصویر #طنز
 
 
 
عکس و تصویر #طنز
 
عکس نوشته باحال دخترونه طنز
 
عکس نوشته بامزه عروسکی
 
عکس بامزه کارتونی عاشقانه
 
 
عکس نوشته فانتزی دخترونه
 
 
عکس نوشته طنز کارتونی