مجموعه ای از عکس نوشته های عاشقانه ای را برای شما آماده کردیم شاید یاد آور خاطره های تلخ و شیرینی برایتان باشد.

 

نمازهایت را عاشقانه بخوان حتی اگر خسته‌ای!قبلش فڪر ڪن چرا داری نماز میخونی؟آن وقت ڪم ڪم لذت میبری از ڪلماتی ڪه تمام عمرداری تڪرارشون میڪنی. تڪرار هیچ چیز جز نماز در این دنیا قشنگ نیست

عکس نوشته عاشقانه زمستانی

جوری ندارمت که انگار تمام عاشقانه های دنیارا برای تو نوشته اند

عکس نوشته عاشقانه ها

عاشقانه هایم راجدی بگیر، تک تک کلمات از عمق دلم پر گرفته آنجا که پراست ازعشق " تو" و " تو " بهانه تمام عاشقانه هایم

عکس نوشته عاشقانه زیبا

نگذار آرزوهایت یک روز تبدیل به حسرت بشودمگر چند بار زندگی پیش می آید که آدم چیزی را عمیقا بخواهد

عکس نوشته عاشقانه زیبا و جدید

یادم نیست .... اول چادرم بود که سایه سرم شد .... یا من بودم که زیرش پناه گرفتم .... هرچه که بود... ما حالا باهمیم و من با او آرامم ♥

عکس نوشته های زیبای عاشقانه

قلم شدم بنویسم ترانه ای از تـــــو ، کنار خستگی ام عاشقانه ای ازتـــــو ، دوباره یک غزل و رنگ ساده ای ازشعر ، برای بی کسی ام عاشقانه ا ی از تـــو