عکس نوشته برگرد عشقمx

عکس نوشته برگرد دردت به جونمx

عکس برگرد عشقمx

عکس نوشته بیا برگردx

عکس نوشته برگرد پیشمx

متن برگرد عشقمx

عشقم برگرد دارم میمیرمx

عکس برگرد پیشمx

 

عکس نوشته برگرد

 

در نتظارم برگرد

 

عکس نوشته تو برگرد

 

عکس نوشته برگرد پیشم

امشب غم تو در دل دیوانه نگنجد
گنج است و چه گنجی که به ویرانه نگنجد
تنهایی ام امشب که پر است از غم غربت
آن قدر بزرگ است که در خانه نگنجد
بیرون زده ام تا پدرم پرده ی شب را
کاین نعره ی دیوانه به کاشانه نگنجد
خمخانه بیارید که آن باده که باشد
در خورد خماریم به پیمانه نگنجد
میخانه ی بی سقف و ستون کو که جز آنجا
جای دگر این گریه ی یمستانه نگنجد
مجنون چه هنر کرد در آن قصه ؟ مرا باش
با طرفه جنونی که به افسانه نگنجد
تا رو به فنایت زدم از حیرت خود پر
سیمرغم و سیمرغ تو در لانه نگنجد
در چشم منت باد تماشا که جز اینجا
دیدار تو در هیچ پریخانه نگنجد
دور از تو چنانم که غم غربتم امشب
حتی به غزل های غیربانه نگنجد

عکس نوشته برگرد عشقم

در دوری لذتیست که در با هم بودن نیست!چون در با 

 

هم بودن ترس از فراق است و در دوری شوق

 

 دیدار...

عکس نوشته برگرد برای پروفایل

نمیخوام باور کنم که ندارمت.....

 

من تو رابه دلم قول داده ام, نگذاربدقول شوم…

متن با عکس برگرد

بگو سرگرم چی بودی که اینقدر ساکت و سردی
خودت آرامشم بودی خودت دلواپسم کردی
ته قلبت هنوز باید یه احساسی به من باشه
چقد باید بمونم تا یکی مث تو پیدا شه
تو روز و روزگار من بی تو روزای شادی نیست
تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست
سلام ای ناله ی بارون سلام ای چشمای گریون
سلام روزای تلخ من هنوزم دوستش دارم

سلام ای بغض تو سینه سلام ای آه آیینه
سلام شب های دل کندن هنوزم دوستش دارم
نمی دونی تو این روزا چقد حالم پریشونه
دلم با رفتنت تنگ و دلم با بودنت خونه
خراب حال من بی تو نمی تونم که بهتر شم

تو دستای تو گل کردم بذار با گریه پرپر شم