بنفشه فرنگی یکی از گیاهان دارویی است که در درمان اگزما و تب خال بسیار مفید است. در این مطلب می خواهیم مشخصات و خواص این گیاه را بررسی کنیم.

مشخصات بنفشه فرنگی

بنفشه فرنگی در طب سنتی به نام های بنفشه سه رنگ و به رنگ معروف است و گیاهی از خانواده ی  Violaceae محسوب می شود که واریته ایی از آن هم در گلکاری ها کاشته می شود. این گیاه یک ساله و دو ساله و در برخی موارد برحسب ارقام مختلف آن چند ساله است. در برخی ارقام بدون کرک و گاهی با کرک می باشد. در ترکیبات شیمیایی این گیاه گلوکوزید زرد رنگی به نام ویولاکوئرستین وجود دارد.

 

خواص بنفشه فرنگی

هر روز ۲۰ گرم از آن را در دو لیوان آب سرد دو ساعت بخیسانید، بعد دو دقیقه بجوشانید، ده دقیقه دم کنید و آب باقی مانده را صاف کرده، سه قسمت کنید و صبح و ظهر و شب هر باریک قسمت از آن را یک یا دو ساعت قبل یا بعد از غذامیل کنید و مدتی این عمل را ادامه دهید:

  • محرک است
  • خون را تصفیه میکند
  • پوست صورت را زیبا میسازد
  • واریس و رماتیسم را درمان میکند
  • اگزما، جوش های قرمز پوست، کورک، تب خال و دمل را مرتفع می سازد.

ریشه‌ی این گیاه نیز دارای فواید است و اگر آب دمکرده ی آن را بنوشید، قی آور است، ضمناً به مقدار کم برای قطع اسهال خونی کودکان استفاده می شود.

 

بنفشه فرنگی رماتیسم و واریس را درمان می کند،  خواص دارویی بنفشه فرنگی خواص درمانی ،گل بنفشه فرنگی، گل بنفشه فرنگی پوست را زیبا می کند