سلام در این مطلب همراه باشید با معنی حسرت،حسرت زندگی،حسرت یعنی چه،حسرت به انگلیسی،حسرت چیست ،متن پشیمانی از اشتباه،متن پشیمانی عاشقانه،عکس نوشته حسرت،متن زیبا در مورد عشق و زندگی،متن پشیمانی از گناه

 
شعر نوشته درباره حسرت
 
ای عشق پس از تو نان من آجر نیست  بی تو دلم از دریغ و حسرت پر نیست  تو قسمت من نه مال مردم بودی  قربان دلم که مال مردم خور نیست
 
عکس نوشته حسرت و تنهایی
گناهش گردن خودت  اما آن روز روزه بودم که حسرت بودنت را خوردم
 
تصویر با متن حسرت گذشته خوردن
آه  را بگویید رهایم کند  حسرت هایم را خورده ام  تصمیم هایم را هم گرفته ام  در روزهایی که او نیست و میدانم که باز نمی گردد میخواهم بمیرم
 
عکس نوشته پشیمانی و حسرت
مردم از حسرت آهو روشان و رمشان  من ندانم به چه تدبیر به دام ٱرمشان  نیک رویان جهان را چو سرشتند ز گل  سنگی اندر گلشان بود همان شد دلشان
 
عکس حسرت و تنهایی برای تلگرام
او رفت و من در حسرت نگاهی پر راز ماندم ماندم  تا بیاید و پاسخ دهد چرا چرا تنهایم گذاشت  در حسرت پرسیدن این سوال هم ماندم
 
حسرت یعنی تو  یعنی با اینکه کنارم هستی داشتنت را ارزو میکنم
 
 
دلم بهانه میکند طلوع دیدن تو را  تا به کجا دلم کشد حسرت دیدار تو را
 
 
در حسرت یک ناله ی مستانه بمردیم  ویران شود این شهر که میخانه ندارد  در حسرت یک عشق صمیمانه بمردیم  ویران شود این دل که معشوق ندارد
 
 
روزها به سرعت میگذرند و من همچنان در حسرت دیدار تو هستم  کاش میشد روزها را متوقف کرد
 
 
دیر امدی باران تمام وجودم  در حسرت نداشتنت خشکید  دیر امدی
 
 
هیچ وقت حسرت سه چیز رو نخور!  تیپ ؛ قیافه ؛ شخصیت  ما که داریم به کجا رسیدیم
 
 
زندگی یعنی نخواسته به دنیا آمدن مخفیانه گریستن  و عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمی پذیرد سوختن
 
 
همه در حسرت یک پروازند من به پرواز نمی اندیشم  به تو می اندیشم که تو زیبا تر از اندیشه هر پروازی
 
متن هایی در مورد حسرت،متن زیبا در مورد حسرت،متن درباره حسرت،متن درباره حسرت خوردن،متن کوتاه در مورد حسرت،متن درباره حسرت عشق،متن در مورد حسرت گذشته
تهیه و تنظیم:تیک سان