در ایم مطلب از سایت تیک سان،متن پروفایل زیبا،متن پروفایل جالب،متن پروفایل قشنگ،متن پروفایل عاشقانه،متن پروفایل واتساپ،جملات پروفایل،جملات زیبا برای وضعیت واتساپ،استاتوس تلگرام کوتاه،متن برای واتساپ،وضعیت واتساپ خنده دار،متن پروفایل واتساپ ،جمله پروفایل قرار دادیم.

متن کوتاه میخوام برای وضعیت

دیگر نمی توانم متن های طولانی را تا آخرش بخوانمتقصیر خودت بودآمدی ، رفتی و به هر چه کوتاه عادتم دادی ..

متن برای وضعیت واتساپ خدایی

دیگر نمی توانم متن های طولانی را تا آخرش بخوانم
تقصیر خودت بود
آمدی ، رفتی و به هر چه کوتاه عادتم دادی ..

متن پروفایل جالب برای واتساپ

خواستے دیگـــه نباشے ،
آفرین … چــــه با اراده !
لعنَت به دبستانـے که تو از درسهاش ،
فقط تصمیــم کبــر ے رو آموختـــے …

متن های تیکه دار و کوبنده
شعور اگه خریـــــدنی بود…
من حاضربودم از جیـــــب خودم برا ↶بعضیا↷ مایه بزارم!
استاتوس واتساپ کوتاه

از دیگران شکایت نمی کنم بلکه خودم را تغییر میدهم،
چرا که کفش پوشیدن راحتتر از فرش کردن دنیاست.

  متن های تیکه دار و سنگین

عشق انسان را داغ میکند و دوست داشتن انسان را پخته میکند!
هرداغی روزی سرد میشود ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمیشود...!

متن های تیکه دار و سنگین

مبارزه انسان را داغ می کند

و تجربه انسان را پخته می کند!
هرداغی روزی سرد می شود ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود

متن برای واتساپ

تغییر نگاه بہ زندگے بایـد از ذهن شروع شـود
یادمان باشـــــد ،
سنگها نه خرده حسابے با پاهاے لنگ دارند
نہ قرار و مدارے با پاهاے سالم!
پس باورهاے اشتباه را ڪنار بگذاریم …

استاتوس واتساپ کوتاه

هر سقوطے پایان ڪار نیست …
باران را ببین، سقوط باران
قشنگترین "آغاز" است ...
هواے زندگیتان سرشار از لحظه‌هاے ناب..

 

 

وضعیت واتساپ غمگین،وضعیت واتساپ تیکه دار،وضعیت واتساپ عاشقانه،متن زیبا برای واتساپ،وضعیت واتساپ تنهایی،پست غمگین و دلشکسته،وضعیت واتساپ عاشقانه،پست غمگین عاشقانه،وضعیت اینستاگرام قشنگ،وضعیت واتساپ تیکه دارفاستاتوس واتساپ کوتاه،وضعیت واتساپ خدایی

 

تهیه و تنظیم : تیک سان