ماندن کار تو نبود

 
تو به دست به دست شدن

 

عادت داشتی ...

عکس و تصویر پروفایلت تموم دنیامه من به چک کردن تو معتادم
 
وقتی غرق خیالت می شوم

قلبم فاصله را به چالش می کِشد و ...

من در میان حقارت فاصله

با تو عشق بازی ها خواهم کرد .