در این مطلب سری جدیدی از  عکس نوشته های عاشقانه و دوست داشتن رو همراه با متن عکس نوشته‌های عاشقانه برایتون  آماده کردیم. عکس نوشته هایی مثل : ( ما همیشه با همیم برای پروفایل) امیدواریم خوشتون بیاد

عکس نوشته ما با همیم

خیلی درد بدیه دلتنگش باشی ولی نتونی صداشو بشنوی
تا حالا شده با یه شماره دیگه بزنی فقط صدای الو گفتنشو بشنوی؟

عکس با متن ما باهمیم برای پروفایل

مخاطب خاص بی مرام دلم هیچی بهت نمیگم فقط از خدا میخوام همونطوری ک دلمو شکوندی دلتو.......

میبینی حتی دلم نمیاد نفرینت کنم...

چیشد که انقدر زود حرفات یادت رفت؟؟

تو این مدت بازیچت بودم نه؟؟

میگفتی هیچ اتفاقی نمیتونه جدامون کنه چیشد که بهم گفتی برو؟؟

عشقم پاک بود باور نداشتی؟؟

نگفتی همیشه باهمیم؟؟

ها؟؟چیشد که باهم نیستیم؟؟

عکس متن دار ما همیشه با همیم

اگـــــ ـه یـــ ـکی هســـ ـت کـــ ـه بـــ ـ ه فـــکر
خــ ـوشــــــــــــحـــ ـآل کردنــ ــتـــــــــه
ایــ ـن یـــــــــعنی خوشبـــ ـختــــیـــــ !
بـــــ ـه همـــ ـین سادگــــــــــی … !!!

متن با تصویر عاشقانه

http://tiksan.blog.ir