یا زهرا...ماییم و نوای بی نوایی
بسم الله اگر حریف مایی
آره ما همه زندگی رو دوست داریم حتی با خوبی ها و بدیاش....هر کار خدا حکمتی داره ممکنه دو نفرو سالها از هم جدا کنه،ی خانواده رو از هم دور کنه،ولی از روزی در این دنیا دوباره بهم برسن و دور هم جمع بشن
چرا زندگی رو سخت میگیری؟
دلت تنگ کسی شده؟زنگ بزن...
میخوای کسی رو ببینی؟دعوت کن...
میخوای بقیه درکت کنن؟توضیح بده...
سوالی داری؟ بپرس...
چیزی میخوای؟ برو دنبالش...
عاشق کسی هستی؟بهش بگو...
ما فقط ی بار زندگی میکنیم،سخت نگیر ساده باش!❤

عکس و تصویر حسین پناهی حرف قشنگی زد،گفت: دیدی وقتی یه بادوم تلخ میخوری؟!!! سریع بعدش چنتا بادوم ...