زندگی چون گل سرخی است
پر از خار و پر از برگ و پر از عطر لطیف،

زندگی جنبش و جاری شدن است
از تماشاگه آغاز حیات تا به جایی که خدا می داند…

عکس نوشته عاشقانه این خود بی انصافی هست

عکس و تصویر عشق یعنی چی؟؟؟؟
 

تو را
تمامی تو را
نگاه مهربانت را
غرورنهفته درصدایت را
خستگی هایت را

همه را در امن ترین جای دلم جای می دهم
و هرصبح سرک می کشم به این دارایی عزیز
وشبها هوشیار ونگهبان به خواب می روم
و اگرکسی بپرسد شغلت چیست؟
پاسخ میدهم ؛
خزانه دار یک “عشق مهربان”

عکس نوشته عاشقانه بدون تو دلم باهام نمی سازه

عکس و تصویر مردونه حرف بزن مردونه بخند مردونه گریه کن مردونه عشق بورز مردونه ببخش مردباش وهیچوقت ...
 

ای دوست به خدا دوری تو دشوار است
بی تو از گردش ایام دلم بیزار است
بی تو ای مونس جان، دل ز غمت میسوزد
دل افسرده من طالب یک دیدار است

عکس نوشته عاشقانه کسی برای من

 

 

قهر کن…
با من حرف نزن…
نگاهم کن و هیچ چیز نگو…
هرکاری میخواهی بکن!
ته تهش
دو راه داری!
یا مال من میشوی
یا من مال تو!
مگر میشود از خیر نوازش گیسوانت
در این سرمای زمستان گذشت؟

عکس نوشته عاشقانه کجای دلم تنگ شده برات