سلام در این مطلب عکس نوشته هایی با موضوع عکس نوشته اربعین کربلا،عکس نوشته اربعینی،عکس نوشته اربعین حسین،عکس نوشته اربعین کربلا باشم،عکس نوشته اربعین پای پیاده،عکس نوشته اربعین کربلام،عکس نوشته های اربعین،عکس نوشته برای اربعین،عکس نوشته ی اربعین را برای شما قرار دادیم.

 

درسی که اربعین به ما می دهد

زنده نگهداشتن یادِ حقیقت و خاطره ی شهادت

در مقابل طوفان تبلیغات دشمن است

عکس نوشته اربعین کربلا باشم

امشب شب اربعین مصباح هداست

دل یاد حسین بن علی شیر خداست

پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت

امشب شب یاد عشقیاء و شهداست

عکس نوشته اربعین حسین

بــاز دگر بـاره رســیــد اربـعـیــن

جوش زند خـون حـسـیـن از زمیــن

شـد چـهـلـم روز عــزای حـسـیــن

جــان جــهــان بـــاد فدای حـسین

عکس نوشته در مورد اربعین برای پروفایل

بنازم آنکه دایم گفتگوی کربلا دارد

دلی چون جابر اندر جستجوی کربلا دارد

به یاد کاروان اربعینی با گریه می گوید

همی بوسم خاکی را که بوی کربلا دارد

عکس نوشته در مورد اربعین حسینی

اربعین آمد و اشکم ز بصر می آید

گوییا زینب محزون ز سفر می آید

باز در کرب و بلا شیون و شینی برپاست

کز اسیران ره شام خبر می آید