رحلت پیام آور عشق و محبت (رسول خاتم)را به صاحت پر نور و برکت بقیه الله العظم حضرت روحی فداک و نائب بر حقش حضرت خامنه ای و کلیه پیشوایان و رهروان ان امامان واجب تعظیم تسلیت و تعزیت عرض می نمایم .
 
عکس و تصویر سالروز رحلت جانگذار نبی اکرم ، محمد مصطفی (ص) و شهادت غریبانه ی کریم اهل ...
جان جهان ز پیکر هستی جدا شده
خاموش، شمع محفل نورالهدی شده
ملک خداست غرق در اندوه و اضطراب
واویلتا عزای رسول خدا شده
عکس و تصویر با سلام رحلت پیامبر اکرم، حضرت محمد (ص)، و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت ...
باور کنید قامت حیدر خمیده است
رنگ از عذار حضرت زهرا پریده است
باور کنید بغض حسن مانده در گلو
خونِ ‌دل حسین به صورت چکیده است
رحلت نبی رحمت تسلیت باد
عکس و تصویر رحلت جانگذاز پیامبررحمت ، حضرت محمد(ص) و شهادت امام حسن محتبی(ع) تسلیت باد.
گفتم که عمر ماه صفر رو به آخر است
دیدم شروع محشر کبرای دیگر است
گردون شده سیاه و فضا پر زدود و آه
تاریک تر ز عرصة تاریک محشر است
رحلت نبی رحمت تسلیت باد
عکس و تصویر رحلت پیامبر اسلام حضرت محمد(ص)را به همه مسلمانان تسلیت عرض می کنم.
مهرت به کائنات برابر نمی شود
داغی ز ماتم تو فزونتر نمی شود
از داغ جانگداز تو ای گوهر وجود
سنگ است هر دلی که مکدر نمی شود
رحلت نبی رحمت تسلیت باد