فقط یه جمله میگم.

لعنت به رفیق نامرد.

 

عکس و تصویر اهوم رفیق بدکردی بد😔
 

خیلی از رفیق نامردی دیدم ولی بازم بهشون اعتماد کردم.

عکس و تصویر دلم واست تنگ شده خیلی زود تنهام گزاشتی خیلی نامردی
ڪجایی ای رفیق نیمہ‌شبهای پر از دردم ڪجایی تا ببینی از فراقت ڪَریہ‌ها ڪردم ڪجایی شانہ‌هایت را پناه هق‌هقم سازے ڪہ بی‌دستان ڪَرم تو شبیہ مُرده‌ام؛ سردم

رفیق،دنیامحل گذره،نامردی چرا؟

عکس و تصویر #رفیق❤
هعه رفیق ررفتی‌‌‌‌‌ امید نداشته باش من بیام دنبالت متنفرم از حرف #برگرد غریبه کردی خودتو هفت تا رنگ شدی ، سیگار دیدم دستت سیگار کشیدم که ترک کنی گفتم رفیقمی واست ترمزم برید ، خودمو زده بودم به خواب مشکل أ تو نیست نه تو هم یکی مثله همه

من از دشمنم انتظاری ندارم ولی از رفیق خیلی انتظار دارم.....امان از بی وفایو نامردی

عکس و تصویر خبرت هست که از خویش خبر نیست مرا گذری کن که ز غم راهگذر نیست ...
 

مردونگی نایاب شد➡ ⬅رفیق چینی شد ➡⬅عشق المثنی شد ادم قیمت دار شد➡⬅ نامردی لوکس شد دروغ مد شد

عکس و تصویر همیشه هم نمیشود
 

رفیق،دنیامحل گذره،نامردی چرا؟!