عکس و تصویر فقط یه جمله میگم. لعنت به رفیق نامرد. خیلی از رفیق نامردی دیدم ولی بازم ...

فقط یه جمله میگم.

لعنت به رفیق نامرد.

خیلی از رفیق نامردی دیدم ولی بازم بهشون اعتماد کردم.

عکس و تصویر رفیق،دنیامحل گذره،نامردی چرا؟

رفیق،دنیامحل گذره،نامردی چرا؟

عکس و تصویر من از دشمنم انتظاری ندارم ولی از رفیق خیلی انتظار دارم.....امان از بی وفایو نامردی

من از دشمنم انتظاری ندارم ولی از رفیق خیلی انتظار دارم.....امان از بی وفایو نامردی

عکس و تصویر ↙↙⬅مردونگی نایاب شد➡ ⬅رفیق چینی شد ➡⬅عشق المثنی شد ادم قیمت دار شد➡⬅ نامردی لوکس ...

مردونگی نایاب شد➡ ⬅رفیق چینی شد ➡⬅عشق المثنی شد ادم قیمت دار شد➡⬅ نامردی لوکس شد دروغ مد شد

عکس و تصویر ��پستـــــ ویژه�� لایک نمیخام فقط تا تهش بخون...!!!!!! دوست داری حرف بشنوی یا درد؟ از ...

رفیق،دنیامحل گذره،نامردی چرا؟!