تولد خرداد ماهی

داره بارون میاد  خوب که نگاه کردم.

هوا که ابری نبود…

.اون فرشته ها هستن که دارن گریه میکنن……

آخه یکی ازشون کم شده

مهربون ترین تولدت مبارک

خرداد ماهی که باشی

همه خوبها یا خرداد ماهی هستند

یا آرزو دارند خردادی باشند

عکس تولد خردادیا

با اعساب یه خرداد ماه ی بازی نکن

بخواد باهات بازی کنه

شهربازی میشه ها

پیام تبریک تولد خردادیا

 

الفبا برای سخن گفتن نیست / برای نوشتن نام توست اعداد
پیش از تولد تو به صف ایستاده اند
تا راز زاد روز تو را بدانند
تولدت مبارک