شهادت امام اول شیعیان، امام علی (ع) تسلیت باد

عکس نوشته شهادت امام علی

به شهر کوفه در محراب طاعت

علی شد کشته در حال عبادت

ز پـور ملجم مردود کافر

بخون شد غوطه ور ساقی کوثر

*************

با آنکه امید همه هستی تو علی (ع)

بر عرش خدا قائمه هستی تو علی (ع)

آنقدر غریبی که خدا می داند

مظلوم تر از فاطمه (س) هستی تو علی (ع)

*************

دل را ز شرار عشق سوزاند علی (ع)

یک عمر غریب شهر خود ماند علی (ع)

وقتی که شکافت فرق او در محراب

گفتند مگر نماز می خواند علی (ع)

تسلیت ضربت خوردن امام علی

دنیای دنی جای کسی همچو علی نیست

آغشت به خون روی جهان‏تاب علی را

تا رد نکند خالق او خواهش او را

ز آن رنگ شهادت زده محراب علی را

عکس با متن شهادت امام علی ع

در برج ولامهر جهان تاب علی (ع) است

در شهر علوم نبی باب علی(ع) است

از اول خلقت بشر تا امروز

مظلوم ترین شهید محراب علی (ع) است

عکس نوشته یتیمان کوفه

امشب سر مهربان نخلى خم شد / در کیسه نان بجاى خرما غم شد / در کنج خرابه ها زنى شیون کرد / همبازى کودکان کوفه کم شد ... شهادت امام علی (ع) رو به همگی تسلیت میگم

 

متن با عکس زیبا درمورد شهادت امام علی برای پروفایل

در آن شب قدری که قدرش را نمی دید

دست شقاوت تیغه ای از کینه ها داشت

در سجده افتاد آفتاب و ذکر می گفت

در زیر لب فزت برب الکعبه را داشت

شهادت امام علی (ع) تسلیت باد