سلام در این همراه باشید با عکس هایی با موضوع سیگار فاز سنگین،متن سنگین سیگار،متن شاخ سیگار،شعر درباره سیگار،متن انگلیسی در مورد سیگار با ترجمه فارسی،متن در مورد سیگار نکشیدن،متن سیگار پشت سیگار،متن سیگار و مشروب،عکس سیگار با نوشته

 

 
 
آخرین چوب کبریت  تنها بهانه ای است برای نخ به نخ سیگار کشیدن
 
 
مانند سیگار  مانده ام میان دو انگشت روزگار لعنتی  نه مرا میکشد  نه خاموشم میکند  فراموش کرده که دارم می سوزم
 
 
خدا را چه دیدی شاید دوام آوردم  هر تمام شدنی که مرگ نیست  گاهی میتوان کنار یک پنجره  سیگار به دست و منتظر پوسید
 
عکس نوشته سیگاری
من بیهوده سوختم  درست مثل یک سیگار روشن  وسط لب های کسی که سیگاری نیست
 
عکس نوشته سیگار کشیدن
سیگار صبحگاهی  کام های تلخ تکراری  مدت هاست صبحانه  مرگ قر قره می کنم
عکس نوشته سیگار و تنهایی
 
وقتی از سیگارت کام بگیری اگه صدای سوختن توتون بشنوی  اونوقته که صدای تنهایی رو شنیدی
 
عکس نوشته سیگاری شدم
فیلترهای سیگارم را تنها نمیگذارم  هرچه باشند آنها تنهایی هایم را فیلتر کرده اند
 
عکس نوشته سیگار نکش
جملات و متن های شاخ و زیبا در مورد سیگار
 
عکس نوشته سیگار کشیدن
سیاه بودن لبانم از سیگار نیست  لبانم مشکی پوش حرفهایی هستند که نا گفته مانده اند
 
عکس نوشته های سیگار جدید
عکس نوشته سیگار غمگین
 
عکس نوشته درباره سیگار کشیدن
 
تهیه و تنظیم : تیک سان