یکم شهریور ماه سالروز ولادت بزرگ دانشمند و طبیب برجسته نامدار ایرانی جهان اسلام شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی طبیبان فرزانه و جامعه پزشکی تلاشگر ایران اسلامی خجسته باد.

عکس و تصویر ابوعلی سینا .....


عکس و تصویر ابوعلی سینا

عکس و تصویر روز پزشک مبارک

روز پزشک مبارک