یه آیه خاص در قرآن... میگن در شب قدر فرشته ها از آسمون بروی زمین میان و تقدیر ما را برای یکسال آینده به آسمان می برن.. دعا میکنم که بهترین تقدیرها و مصلحت ها را برای همه بندگان خدا حتی برای غیرمسلمانها رقم زده شه.. خدایا مریضان را شفا، یتیمان را پناه، گرسنگان را سیر، بدهکاران و دردمندان را رها، گره های کور زندگی های به چالش کشیده را باز، و در کل همه غم داران را به گلستان شادمانی خود دعوت بفرما... الهی آمین

عکس نوشته از شب های قدر

من از عمق وجود خودم ، خدایم را صدا کردم

نمیدانم چه میخواهی ، ولی امروز برای تو ، برای رفع غم هایت

برای قلب زیبایت ، برای آرزوهایت ، به درگاهش دعا کردم

و میدانم خدا از آرزوهایت خبر دارد ، یقین دارم دعاهایم اثر دارد

عکس نوشته التماس دعا

“الله اکبر”

خدا بزرگتر است از همه اندوه های من

بزرگتر ازغم ها ودلتنگی های من

بزرگتر ازهرچه سختی ونومیدی

التماس دعا

عکس با متن شب قدر

یا رب ز تو امشب عطا می طلبم

هشیاری و بخشش خطا می طلبم

مقبولی روزه و نماز و طاعات

از درگه لطفت به دعا می طلبم

عکس نوشته درباره لیله القدر

یکی از این آدما یه شب دعاش میگیره

یکی از همین شبایی که شب تقدیره

یه دل شکسته یه گوشه این شهر صداش

میرسه تا آسمونا چه دامن گیره

التماس دعا دلتون شکست منم دعا کنید