حدیث درباره ی صداقت
عشق راستین، آتشی پایدار است که در اندیشه ی انسان شعله ای جاودان دارد. رخوت پیری و مرگ را در آن راهی نیست؛ همیشه چنین خواهد بود.
شعر کودکانه در مورد صداقت
من شش خدمتگزار راستگو دارم که هرچه می دانم از آنها یاد گرفته ام. نامشان چرا، چگونه، چه چیزی، چه زمانی، چه جایی و چه کسی است.
متن ادبی در مورد صداقت
متن انگلیسی در مورد صداقت
Individuals and managers to ensure the hard work doing things right, to the extent that they never had time to see if doing the right things or not
شعر در مورد صداقت و راستگویی
متن قشنگ در مورد صداقت
بشر – چون تنها یک بار زندگی می کند- به هیچ وجه امکان به اثبات رساندن فرضیه ای را از راه تجربه ی شخصی خود ندارد، به گونه ای که هرگز نخواهد فهمید که پیروی از احساسات، کار درست یا نادرستی بوده است.(میلان کوندرا)
تحقیق در مورد صداقت و راستگویی
برای انجام کاری به حقیقت درست، از آرزوی خویش دست بکشید و خود را آماده کنید تا عضو یک تیم شوید.((جان ماکسول))
بدون یک رویا، پیشامد چندان مهمی روی نمی دهد. برای آنکه به راستی امر بزرگی روی دهد، باید یک رویای بزرگ داشته باشید.((رابرت گرین لیف))
ضرب المثل در مورد صداقت
سادگی، راستی و دوری از چیزهای ساختگی، در هر اثر هنری از بزرگترین اصول زیبایی است.(الکساندر بلوک)
عکس در مورد صداقت  
هدف نهایی از آموزش و پرورش، آموختن روش درست بهره گیری از اوقات فراغت است.(ارسطو)
تحقیق در مورد صداقت
وقتی ما در جستجوی ساختارها هستیم از متغیرها بی خبر می مانیم. فرهنگ و شیوه های قومی هر لحظه تغییر می کند، پس روش ساختارگراها نمی تواند درست باشد و یک متن هرگز مفهوم حقیقی خودش را آشکار نمی کند، زیرا مؤلف آن متن حضور ندارد و هر بیننده و یا هرکس که آن متن را قرائت کند، می تواند دریافتی متفاوت از قصد و هدف مؤلف داشته باشد.
شعر در مورد صداقت
در عشق راستین، کوتاهترین فاصله بسیار طولانی است و از طولانی ترین فاصله ها می توان پل زد.
جملات زیبا در مورد راستگویی
متن زیبا در مورد صداقت
فقط یکبار است و ما هرگز نخواهیم توانست تصمیم درست را از تصمیم نادرست تمییز دهیم؛ زیرا ما در هر شرایطی فقط یکبار می توانیم تصمیم بگیریم؛ زندگی دوباره، سه باره و چهار باره به ما عطا نمی شود که این را برای ما امکان پذیر سازد تا تصمیم های گوناگون خود را مقایسه کنیم.
متن در مورد راستگویی
دانشورِ خوب تنها برای رسیدن به راستی تلاش می کند و هنگانی که به راستی دست یافت به آرزوی خود رسیده است. پس در شأن دانشور نیست که برای به دست آوردن شهرت و خودنمایی و کوچک کردن دیگران به کار پژوهش بپردازد.
اس ام اس در مورد صداقت
هرکسی که بداند که نداند از همه داناتر است. یک چیز را خوب می دانم و آن این است که هیچ نمی دانم. هر که بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند.
متن ادبی در مورد صداقت
متن در مورد صداقت|جملات زیبا درباره صداقت|متن ادبی و کوتاه در مورد صداقت
اگر دروغ می رهاند، راستی همیشه رهاننده است.
راستی نخستین چیزی است که انسان باید به جستجویش بپردازد.((گاندی))
 
تهیه و تنظیم : تیک سان