همراه باشید با عکس نوشته ادم حسود،عکس حسادت،متن در مورد ادم حسود،متن حسادت،استاتوس حسادت،عکس نوشته حسود،عکس نوشته در مورد حسادت،عکس در مورد حسادت،عکس نوشته راجب حسادت


 

عکس نوشته حسادت عاشقانه

کاش قلبم درد پنهانی نداشت………

چهره ام هرگز پریشانی نداشت……..

کــــاش برگ آخر تقویم عشق……

خبر از یک روز بارانی نداشت…..

کاش می شد راه سخت عشق را…..

بی خطر پیمود و قربانی نداشت…..

کاش میشد عشق را تفسیر کرد…..

دست و پای عشق را زنجیر کرد…..

عکس نوشته درباره حسادت

عشق یعنے دل بلرزد
تا کہ نامش میبرے
عشق یعنے درد یارت
را بہ جانت میخرے

عشق یعنے مے بنوشے
دم بہ دم از جام او
سرو خود را بشکنے
تا سر بہ پایش آورے

 
عکس نوشته راجب حسادت
غمی به پهنای آسمان ابری روبرویم
دردی به سنگین روزگار سیاهم
بغضی که راه نفسهایم را بسته است
و اکنون سوزش چشمانم خطی از اشک و تنهایی بدون هیچ سنگ صبوری
عکس نوشته حسود نیستم

فکـر میکنیـم بدتـرین درد ؛

از دسـت دادن ِ کسـیه که دوستـش داریم !

امـا …. حقیقـت اینه که :

از دست دادن ِ خــودمـون ،

و از یــاد بردن ِ اینکه کـی هستیـم ! و چقدر ارزش داریم ….

گـاهی وقتــها خیلــی دردنــاک تـره …

عکس نوشته حسود هرگز نیاسود
یادتون باشه ...حسادت یه دوست..... از رقابت دشمن بدتره!!

عکسبا متن حسادت چه ها میکنهما دختـــــــرها همه حسودیـــــــم

از حســــــــادت سایــــــز دور کمـــــــر تا حســـــــادت به اندازه پشــــــت پلک…
امــــــــا…
عذاب آورتریــــــــن حسادتمــــــــان وقتـــــــی است که دل میبندیــــــــم
دل به یه مــــــــرد که میبندیم
دیگـــــــه تاب نداریم صدایـــی جز ما ، نگاهــــی جز ما و دستایــی به جز دستای خودمـــون
اصلا هــــــــر چیــــــــزی جز خــــــــودمــــــــون از هزارفرسخیش رد بشــــــــه
ای کــــــــاش لال شود ، کــــــــور شود ، یا اصلا بمیرد " رقیــــــــب

عکس نوشته حسادت یه دوست.... از رقابت دشمن بدتره...
سخت است...!!! کوه دردباشی ودیگران... به آرامش ظاهرت حسادت کنند...!!

عکس نوشته درباره حسود برای پروفایل

به صـــــدای رعــــد و برق حسادت میکنم....

آسمــــان چـــه راحت دردش را فریــــاد میزنــد.....

عکس نوشته در مورد حسادت با سیگار
سخت است... کوه درد باشی ودیگران... به آرامش ظاهرت حسادت کنند...!!
 
تهیه و تنظیم : تیک سان